Har du som jag funderat på hur man gör för att spara ett InDesign dokument till en redigerbar PowerPoint-fil? Jag jobbade med en produktkatalog på ca 80 sidor och kunden ville även ha katalogen som en redigerbar PowerPoint-fil! Efter lite Googlande och testande kom jag fram till följande.

1. Öppna upp ditt InDesign dokument

Då PowerPoint formatet säkert har ett annat format än ditt nuvarande dokument så måste du anpassa formatet. När ditt dokument är öppet går du in på sidor och klickar på ”Skapa alternativ layout…”

2. Skapa alternativ layout

När du klickat på ”Skapa alternativ layout…” så kommer den här rutan upp. Döp den nya layouten (jag döpte min till PPT) och skapa det nya formatet. (Jag använde PowerPoint-formatet med ratio 4:3 och formatet 254x190,5mm). I inställningen ”Regel för flytande sida” får du testa dig fram till vad som passar dina förutsättningar bäst.

3. Anpassa din layout till det nya formatet

Som du ser i bilden här ovan så poppar det nya layoutformatet fram (PPT som jag döpte mitt till). Gå nu igenom sida för sida och justera layouten så den lirar med formatet du precis skapade.

4. Spara ner dokumentet som en Pdf-fil

När du är nöjd med alla justeringar i dokumentet så spar du ner din nya layout till en Pdf-fil.

5. Öppna filen i Acrobate Pro

Öppna filen i Adobe Acrobate Pro och exportera filen till ”Microsoft PowerPoint-presentation”

6. Klart!

Nu har du en PowerPoint-fil som är fullt redigerbar!

Pin It on Pinterest

Share This