BokGym

BokGym är ett svenskt bokförlag som grundades år 2011. Förlaget producerar och säljer läromedel för den svenska skolan i allmänhet och för gymnasieskolan i synnerhet. Huvudkontoret ligger i Norrtälje.

BokGym ägs av Aquacad Ingenjörsbyrå AB som sedan år 2007 tillhandahåller utbildningstjänster och läromedel för den svenska gymnasieskolan. BokGym arbetar kontinuerligt i samverkan med företrädare för skolan och yrkesverksamma, vilket gör att bokförlaget når goda resultat för att skapa ändamålsenliga läromedel.

Detaljer

Kund BokGym
Levererat Febr 2019
Kunskaper Illustrator
Webbplats Ta mig dit
Facebook Ta mig dit

Uppdraget

BokGym kontaktade mig med en förfrågan om jag ville skapa ett 30-tal illustrationer till deras kurslitteratur. Självklart antog jag den utmaning det innebar att förenkla och tydliggöra illustrationer till deras läroböcker.